V. Mačernis „Po ūkanotu nežinios dangum“

Tai pilnas V. Mačernio kūrybos rinkinys. Pateikiami visi poeto eiliuoti tekstai, taip pat eilėraščiai neskelbti atskiruose rinkiniuose, visi jo prozos, kritikos kūriniai, poetiniai vertimai, dienoraščio įrašai, taip pat visi žinomi laiškai.

 

Skaitytojų atsiliepimai apie knygą

„Taip, aš perskaičiau šią seną ir jau baisiai atrodančią knygą. Jei būčiau koks vienuoliktokas, chebra pagalvotų, kad išprotėjau – kam skaityti Mačernį? Kam išvis skaityti?! Žinoma, moksleiviai ir taip turi ką veikti su knygomis, rašiniais ar egzaminais. O aš – ne. Ką noriu, tą ir skaitau; kartais – ką turiu, tą skaitau. Vis dėlto, V. Mačernis man sukelia geras asociacijas dar nuo mokyklos laikų…“

„V. Mačernis žinomas ir dėl sonetų, trioletų, kitų eilėraščių. Jis ir versdavo, iš anglų, rusų kalbų, šiaip rašydavo straipsnius. Viskas sudėta šioje knygoje, „Po ūkanotu nežinios dangum“.“

Intymiausia dalis yra laiškai, rašyti savo mylimajai, Bronei Vildžiūnaitei, taip pat draugams (P. Dreviniui, P. Jurkui). Kaip supratau iš konteksto, niekas karo metais jo kūrybos per daug neleido, ir tai suprantama – buvo svarbesnių reikalų, pvz, išgyventi. Poeto kūryba plito nuorašais, kopijomis, o dalis tikriausiai išvis buvo dingę – tiesiog išmetė, sudegino laiškus ar sąsiuvinius, ir tiek. Šiais laikais juokinga, bet iš laiškų suprantu, kad tuomet – nelabai, – visokių reikalingų daiktų gavimas, vertimasis iš to, ką turi. Tai Vytautas lašinių kam nusiųsdavo iš kaimo, tai jam kaklaraištį kas paskolindavo, į siuntinį įmetęs, tai kokį seną kostiumą persidažydavo, tai pėsčiomis nueidavo kokį 20 kilometrų, nes „anas prietelius jo neįsileido permiegoti“. Kai pagalvoji, XX amžius, o kokia drama…“

„Šią knygą rekomenduoju perskaityti visiems, kam patinka V. Mačernis, jo kūryba, ką jaudina poeto gyvenimo peripetijos. Vytautas, deja, patenka į eilę lietuvių, apie kuriuos sakoma „kas būtų, jeigu būtų“ – kalbu apie Darių ir Girėną, S. Nėrį (anyway, neteisiu jos), M. K. Čiurlionį ir kitus. Kas būtų, jei jie būtų gyvenimą šventę ilgiau?“

 Poetas Eugenijus Matuzevičius apie V. Mačermį

„Vytautą Mačernį (1921 – 1944) bei jo kūrybą ištiko keistas likimas. Poeto asmenybę, jo biografiją iš dalies apgaubė net savotiškos poetinės legendos, kurios turėjo nemažai ir realybės požymių, nes formavosi iš gyvų liudininkų (poeto bičiulių) pasakojimų, taip pat iš tų asociacijų, kurias sukeldavo V. Mačernio eilėraščiai, nuorašais paplitę tarp poezijos mėgėjų... Tų nuorašų „istorijos pradžia“ tokia. Hitlerinės okupacijos metais daugelį V. Mačernio eilėraščių studijų draugai nusirašydavo. Pats autorius nemažai savo rankraščių padovanodavo bičiuliams. O kai okupantai uždarė (1943 metų kovo mėnesį) Vilniaus universitetą, V. Mačernis išvyko į savo tėviškę Šarnelę (Žemaitijoje) ir, ten gyvendamas, mėgdavo kartu su laiškais pasiųsti draugams naujai sukurtų eilėraščių nuorašus. Tai ypač buvo būdinga 1943 – 1944 metų laikotarpiui. Kai kuriems kolegoms jis atsiųsdavo beveik kiekvieną naujai parašytą eilėraštį, o kartais – net pluoštelį. Šiuos iš originalų nusirašydavo kiti. Jo kūryba tuo metu buvo domimasi – ypač moksleivių, studentų, jaunosios inteligentijos sluoksniuose. Tokiu būdu V. Mačernio poezija rankraščiais ir kitų padarytais nuorašais gana plačiai pasklido po Lietuvą dar ligi jo mirties.

V. Mačernio kūryba literatų, poezijos mėgėjų sąmonėje jau buvo tapusi literatūrinio gyvenimo faktu, nors jis dar nebuvo išleidęs nė vienos savo eilėraščių knygos... O pokario metais susiformavo taip pat tam tikra prasme įdomus, bet gana problemiškas V. Mačernio literatūrinio palikimo archyvas. Jį sudaro nemažas pluoštas kūrinių nuorašų, autentiški rankraščiai (Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvių kalbos ir literatūros instituto rankraštynuose, Telšių kraštotyros muziejuje, asmeniniuose archyvuose). Labai daug nuveikė Vytautas Kubilius, tyrinėjęs V. Mačernio kūrybinį palikimą, parengęs jo poezijos rinktinę „Žmogaus apnuoginta širdis“ (1970), taip pat ir šią – dabar leidžiamą – knygą „Po ūkanotu nežinios dangum“. Tai pilniausias V. Mačernio kūrybos rinkinys, kuriame, be poezijos, spausdinama proza, kritika, laiškai ir atskiruose rinkiniuose dar neskelbti eilėraščiai (iš ankstyvojo laikotarpio ir vėlesnių laikų).“

Šaltiniai: goodreads.com, poligrafovicius, telstai.lt.

goodreads.com nuotr.Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode