Mažeikių rajone paminėta Gedulo ir vilties diena

 

Agnė Matelė

Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną – minimi tremtyje žuvę lietuviai. Visa šalis prisimena skaudžius 1941 metų įvykius, paženklintus netektimis ir artimų žmonių praradimais.


 

Minėjo visame rajone

Šios dienos minėjimas Mažeikiuose prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, kurias aukojo Mažeikių dekanato dekanas kan. Donatas Stulpinas. Po šv. Mišių iškilminga eisena patraukė link geležinkelio stoties, kur susirinkę mažeikiškiai nusilenkė tiems, kurie buvo išvežti, be kaltės kalti kalėjo ir nebegrįžo iš Sibiro platybių. Uždegtos atminimo žvakutės, padėtos gėlės.

Pagerbti kraštiečių atminimo atvyko Mažeikių rajono savivaldybės meras Vidmantas Macevičius, Savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, Savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė.

Susirinkusiesiems koncertavo Savivaldybės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Atmintis“, širdį virpino Juozo Vaičkaus skrajojamojo teatro aktorių ir Daivos Gedvilienės atliekama literatūrinė-muzikinė kompozicija „Mus kaip sodą išskynė“. Po minėjimo visi pakviesti į Menų stotyje vykusią fotografijų parodą „Tremties fotografai: Dionizas Rudokas, Vytautas Tallat-Kelpša, Vincas Ramanauskas“.

Minėjimas vyko ir prie Lūšės geležinkelio stoties bei prie rajono kultūros centrų.

Iš istorijos

1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30 tūkst. Lietuvos piliečių. Iki šiol tiksliai nenustatyta tikslaus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičiaus. Žmonės buvo tremiami krovininių traukinių vagonuose. Iš viso 1941–1952 m. iš Lietuvos buvo ištremta apie 132 000 žmonių, apie 28 000 iš jų žuvo.

Įvairiose Sibiro vietose tremtiniai buvo verčiami dirbti medkirčių, geležinkelio tiesėjų ir kt. sunkius fizinius darbus. Be to, juos vargino šaltos aplinkos sąlygos, jiems patiems teko statytis būstus. Ypač sunki padėtis buvo ištremtųjų į negyvenamas salas Lenos žiotyse, prie Laptevų jūros. Čia tremtiniai turėjo kone plikomis rankomis statydintis jurtas, žemines, barakus.

Mazeikiai.lt nuotrauka

MS-34

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode