Galimai neprižiūrimų kapaviečių sąrašai – svetainėje

Palaidojus artimąjį, atsakingi už kapavietės (kapo) priežiūrą asmenys, kiti kapavietėje palaidotų asmenų artimieji giminaičiai privalo ją tvarkyti. Kapavietės, netvarkomos ne trumpiau kaip 2 metus, ir per šį laikotarpį neradus už kapavietės (kapo) priežiūrą atsakingų asmenų, įtraukiamos į galbūt neprižiūrimų kapaviečių (kapų) sąrašus. Jie skelbiami Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje. 

Galbūt neprižiūrimoje kapavietėje (kape) palaidotų asmenų artimųjų giminaičių prašoma kreiptis į seniūniją, kurios teritorijoje yra kapinės, pateikti motyvuotą prašymą dėl atsakingo už kapavietės (kapo) priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimo ir sutvarkyti kapavietę. 

Neprižiūrimų kapaviečių statusui suteikti ir kapavietėms (kapams) identifikuoti komisija, apžiūrėjusi netvarkomas kapavietes, ne anksčiau kaip po 2 metų ir ne vėliau kaip po 3 metų nuo jų paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje priims sprendimą dėl šių kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis. 

Savivaldybės interneto svetainėje paskelbus pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių sąrašus, komisija nagrinės asmenų pateiktus nustatytos formos prašymus dėl neprižiūrima pripažintos kapavietės priežiūros. 

Kviečiame asmenis, galinčius suteikti informacijos apie galbūt neprižiūrimoje kapavietėje palaidotus asmenis ir (ar) juos laidojusius artimuosius, kreiptis į seniūniją. 

Išsamesnė informacija apie galbūt neprižiūrimas kapavietes, Mažeikių rajono kapinių galbūt neprižiūrimų kapaviečių (kapų) sąrašai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje: SavivaldybėVeiklos sritysVietinis ūkisKapinių priežiūraNeprižiūrimos kapavietės

Mazeikiai.lt nuotr.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode