Gedulo ir vilties diena Pikeliuose paminėta su tautinių mažumų atstovais

Gedulo ir vilties dieną pikeliškiai paminėjo išvakarėse, birželio 13-ąją, su tremtiniais ir Pikelių krašto  tautinių mažumų atstovais (mat 2021-ieji paskelbti tautinių mažumų metais) bendroje maldoje Pikelių Švč. Trejybės bažnyčioje. Vėliau vyko renginys.

 

Šv. Mišias  aukojo parapijos klebonas kun. Gintaras Lengvinas. Po šv. Mišių bažnyčios šventoriuje susirinko bažnyčios tarnai, šio krašto tautinių mažumų atstovai, tremtiniai iš Pikelių miestelio ir Griežės kaimo, moterys su vaikais iš Ritinės, Juodeikėlių kaimų, TAU vokalinio ansamblio dainininkės su vadovu V. Dainiumi, pikeliškiai.

Susirinkusieji išgirdo išsamią informaciją apie Lietuvos tautines mažumas ir jų  gyvenimą Lietuvoje. Jiems  gimtąja kalba apie save papasakojo rusė Zoja Lenkauskienė, latvė Anita Avdalian.

TAU vokalinis ansamblis padainavo latvišką dainą ,,Pūtė vėjas“, latviškai poeziją skaitė TAU rektorė ir jos draugė. Kitataučiai turėjo progą susipažinti su skaudžiausiu  Lietuvos istorijos etapu – tremtimi. Tremtinių eilėraščius skaitė J. Tarvydienė ir A. Tarvydaitė.

Šventės dalyvių dėmesį patraukė tremtinių atsinešti dokumentai ir jų  pasakojimai. Dalintasi atsiminimais pačių tremtinių bei jų artimųjų.

Tremtinių Aleksandros Božonienės, Vilijos Priedininkienės, Dionizo Šadausko, o ir kitų  akyse galėjai įžiūrėti skausmą, liūdesį ir ašaras.

Renginys užsitęsė. Ilgai netilo kalbos...

Po renginio visi vaišinosi kibinais – nacionaliniu karaimų patiekalu. Latvių moterys puikios pyragų kepėjos, ant  stalo viliojo Kuršėnų kepiniai.

Susirinkusiuosius jungė meilė savo valstybės gimtajam žodžiui, kuris kiekvieno širdy skamba kaip giesmė, kaip šventasi raštas             

Organizatorių nuotr.

Daugiau nuotraukų Facebook

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode