„Orlen Lietuva“ skyrė paramą Pikelių bažnyčiai ir Mažeikių r. savivaldybei

 

Liepos 14-ąją AB „ORLEN Lietuva“ generalinis direktorius Michal Rudnickis, valdybos narys Marek Pavel Golębiewskis pasirašė paramos sutartį su Pikelių Švč. Trejybės parapijos klebonu kun. Gintaru Lengvinu. Minėta sutartimi bendrovė įsipareigojo suteikti 25 tūkst. Eur dydžio paramą Pikelių Švč. Trejybės bažnyčios stogo tvarkybos ir remonto darbams.

 

 

Tai ne pirmoji „ORLEN Lietuva“ finansinė paramas šiai bažnyčiai: 2020 m. rugsėjį buvo skirta 40 tūkst. Eur stogo tvarkymui, dar anksčiau – 15 tūkst. – bažnyčios stogo atnaujinimo techninio projekto parengimui.

Pernai liepą BĮ „Kultūros infrastruktūros centras“, Mažeikių rajono savivaldybės administracijai ir parapijai pasirašius trišalę paramos sutartį, rugpjūčio mėnesį pradėti Pikelių bažnyčios stogo rekonstrukcijos darbai, o šiemet vyko jų tąsa.

Bendra Pikelių Švč. Trejybės bažnyčios stogo tvarkybos, remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo darbų projekto vertė 236 855,44 eurų.

Lėšas bažnyčios išorės atnaujinimui skyrė „Kultūros infrastruktūros centras“, Mažeikių r. savivaldybė, AB „ORLEN Lietuva“ ir aukomis prisidėjo pati parapijos bendruomenė.

Bažnyčios pastato išorės darbai, pasak klebono kun. G. Lengvino, baigiami, liko bokšto tvarkybos darbai, kuriems ir bus panaudota bendrovės 25 tūkt. Eur parama.

Rugsėjo 26 d. Pikelių bažnyčioje bus švenčiami Šv. Arkangelo Mykolo atlaidai ir bažnyčios pastato išorės atnaujinimo darbų pabaiga.

Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia – viena seniausių iš išlikusių Lietuvos medinių bažnyčių, su ypatinga vidaus puošyba, septyniais altoriais. Bažnyčios vidus, anot klebono, taip pat reikalauja atnaujinimo. 

Liepos 14 d. AB „ORLEN Lietuva“ vadovai pasirašė 80 tūkst. Eur vertės paramos sutartį ir su Mažeikių r. savivaldybės administracijos direktoriumi Sauliumi Šiuriu: po 20 tūkst. Eur skirta Tarptautiniam meno festivaliui „Mažeikiai 2021“ bei Žemaičių dūdų šventei rengti, 15 tūkst. Eur – 2021 m. Kalėdų ir Naujųjų metų renginiams, kalėdinėms dekoracijoms įsigyti, 5 tūkst.  – lauko muzikos instrumentams miesto parke, 10 tūkst. – profesionalaus meno simpoziumui Židikų miestelyje ir jo apylinkėse organizuoti ir 10 tūkst. Eur krepšinio aikštelei Ukrinų kaime atnaujinti.

Autorės nuotr. Michal Rudnickis ir kun. G. Lengvinas. Daugiau nuotraukų: (11) Facebook

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode