Nerimsta „Avitelos“ ir gyventojų ginčai dėl mokėjimo už šildymą

Nurimusios UAB „Avitela“ ir V. Burbos g. 2-ojo namo gyventojų aistros vėl braunasi į teismus. Šie sprendžia, kas turi mokėti už parduotuvės patalpų šildymą: „Avitela“ ar to pties namo gyventojai?

Šįkart kaip pagrindinį kozirį „Avitela“ ištraukia faktą, kad 1996 m. gruodžio 19 d. mero potvarkis Nr. 587 neva negaliojantis, nes nebuvo paskelbtas spaudoje, kaip to reikalavo tuometiniai įstatymai. „<...pateiktuose atsakymuose iš laikraščių leidėjų (t. 13, b. l. 67-68) nėra kategoriškai nurodyta, kad Potvarkis tikrai nebuvo paskelbtas vietinėje spaudoje, nurodyta tik kad tokių duomenų rasti nepavyko arba duomenų neturima. Savivaldybė taip pat nurodė, kad tokių duomenų nesaugo, bet ne tai, kad Potvarkis nebuvo skelbtas (t. 13, b. l. 69). Be to, kadangi Potvarkis buvo skirtas ne konkrečiai ieškovei, o neapibrėžtam subjektų ratui, sunkiai tikėtina, kad šis poįstatyminis teisės aktas vienokia ar kitokia forma nebūtų buvęs išviešintas vietinėje spaudoje“, – konstatuojama 2021 m. birželio 30 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartyje, kuria atsisakoma atnaujinti procesą.

Faktas, kad UAB „Avitela“ siekia atnaujinti bylą, trikdo ramybę V. Burbos g. 2 namo savininkams, kurie šioje byloje kartu su UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ yra įtraukti kaip atsakovai. V. Burbos g. 2 namo gyventojų atstovas (pavardė žinoma – aut. past.) kreipėsi į naujienų portalą Budas.lt, prašydamas paviešinti informaciją apie nesibaigiančius teismus.

Priešistorė

V. Burbos g. 2 pastatas buvo suprojektuotas su parduotuve pirmajame aukšte ir bendra visam namui šildymo sistema. Problemos, pasak gyventojų, prasidėjusios 1998 m., kai patalpas įsigijo „Avitela“. Kaip pagrindinę problemą jie įvardijo kone trigubai išaugusias sąskaitas už šilumą gyventojams, nes jų žiniomis „Avitela“ niekada nemokėjo už parduotuvės patalpų šildymą. „Niekaip to nesuprasdami gyventojai daugybę metų rašinėjo skundus Mažeikių r. savivaldybei, Butų ūkiui, Šilumos tinklams, tačiau į juos visiškai nebuvo atsakoma, raštai buvo ignoruojami“, – rašoma gyventojų laiške. V. Burbos g. 2 namo savininkai pateikė seniausią (2003 m.) išlikusį skundą Mažeikių merui su visų namo gyventojų parašais. Pasak gyventojų atstovo, 2003 m. skundas visiškai nedavė jokių rezultatų, tik po dar daugybės skundų, raštų buvo nuspręsta „Avitelai“ siųsti sąskaitas už šildymą. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ pripažino, kad niekada neturėjo teisinio pagrindo neskaičiuoti parduotuvei šilumos mokesčio.

Atsijungimas be gyventojų sutikimo

Pasirodo, „Avitela“ parduotuvę nusipirko 1998-09-08, o 1998-12-18 jau pridavė pastato rekonstrukciją. Pateikusi teismui parduotuvės patalpų remonto rekonstrukcijos 1998 m. dokumentus, „Avitela“ jau penkti metai vykstančiuose teismuose bando įrodyti, kad tai apima ir atsijungimą nuo bendros šildymo sistemos. Įstatymai aiškiai reglamentavo privalomus rašytinius gyventojų sutikimus, atsijungiant nuo bendros šildymo sistemos, jų niekada „Avitela“ negavo, netgi tokių neprašė, tai žmonės rašė jau 2003 m. skunde merui. <...> Teisme trečiaisiais asmenimis dalyvavo ir Mažeikių savivaldybės administracija, kuri teikė parodymus, kad „Avitela“ niekada nebuvo pateikusi gyventojų sutikimo, „Mažeikių šilumos tinklai“ teigė tą patį“, – piktinasi namo gyventojai.

Iš 2015 m. sausio mėn. Registrų centro išrašo, kurį Budui.lt pateikė gyventojai, matoma, kad V. Burbos g. 2–25 šildymo tipas – centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų. Minėtas gyventojų pateiktas dokumentas teigia, kad dar prieš penkerius metus „Avitela“ nebuvo atsijungusi nuo centrinio namo šildymo, nors „Avitela“ teigia priešingai. Faktas, kad UAB „Avitela“ naudojamas vietinis centrinis šildymas, atsiranda jau vykstant teismams.

Nesibaigiantis teismų maratonas

Įvairiuose Lietuvos teismuose šešerius metus trunkantis teismų maratonas prasidėjo 2015 m., kai „Avitela“ inicijavo teismo procesą „Mažeikių šilumos tinklams“, kad anuliuotų sąskaitas už šilumą. Taip pat prašė pripažinti teisėtu 1998 m. atliktą parduotuvės, esančios adresu V. Burbos g. 2, patalpų atjungimą nuo centralizuoto šildymo sistemos. 2016 m. teismas trečiaisiais asmenimis šioje byloje įtraukė ir gyventojus. Pirmasis Mažeikių rajono apylinkės teismas buvo palankus UAB „Avitela“. Tačiau vėliau vykę teismai pripažino, kad „Avitela“ neteisėtai atsijungė savo patalpas nuo gyvenamojo namo centralizuoto šildymo sistemos, nesivadovavo Mažeikių rajono mero 1996 m. gruodžio 19 d. potvarkiu. Negavo bendrasavininkų rašytinių sutikimų, namo gyventojai nebuvo supažindinti su ketinimu atjungti savo patalpas nuo centralizuoto šildymo sistemos, kaip to reikalavo minėtas potvarkis.

2020 m. gruodžio 22 d. nutartimi buvo atmestas ir UAB „Avitela“ apeliacinis skundas, teismo sprendimas (Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2020 m. birželio 16 d.) paliktas nepakeistas. Nutartyje konstatuojama, kad UAB „Avitela“ atsijungimas nuo centralizuotos šildymo sistemos buvo neteisėtas: „<...ieškovė privalėjo gauti viso namo bendraturčių sutikimus tam, kad būtų galima jai atsijungti nuo centralizuotos šildymo sistemos. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad įrodinėdama bendraturčių sutikimų egzistavimą, ieškovė buvo nenuosekli, vienu metu ji teigė, kad tokie sutikimai buvo gauti, jos nuomone, sutikimų egzistavimo faktą patvirtina byloje esantis išduotas leidimas patalpų rekonstrukcijai, kitu atveju ji aiškino, kad gyventojų sutikimai buvo nereikalingi ir tai motyvuoja tuo pačiu leidimo išdavimo faktu. Akivaizdu, kad pagal tuometinį teisinį reglamentavimą atsijungiant nuo centralizuotos šildymo sistemos ieškovė turėjo gauti ir turėti bendrasavininkių sutikimą. Daugiabučio namo gyventojai nuosekliai laikosi pozicijos, kad ieškovei niekada nebuvo suteiktas jų sutikimas jokiai rekonstrukcijai, o juo labiau atsijungimui nuo centralizuotos šildymo sistemos. <...> Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovė neįrodė, kad atsijungiant nuo centralizuotos šildymo sistemos ji turėjo bendrasavininkių sutikimą.“

„Avitelos“ siekis atnaujinti procesą

Po du dešimtmečius trunkančių teismų maratono 2021 m. birželio 1 d. gyventojus pasiekė dar viena žinia – „Avitelos“ siekis atnaujinti bylą. Argumentuodama, kad Mažeikių rajono mero 1996-12-19 potvarkis Nr. 587, kuriuo buvo remiamasi teismuose, šildymo būdo keitimo statybos leidimo gavimo ir statybos darbų atlikimo metu neva nebuvo įsigaliojęs, nes nebuvo paskelbtas viešai vietos spaudoje. Tai įvardydami kaip naujai paaiškėjusi faktą, kuris bylos nagrinėjimo metu nebuvo žinomas. Prašydama atnaujinti procesą UAB „Avitela“ be anksčiau nagrinėtų ieškinių siekė, kad jai būtų grąžinta tai, ką ši yra jiems sumokėjusi, vykdydama pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus. Didžiausia suma būtų buvusi išieškoma iš Mažeikių šilumos tinklų – 8 707,88 Eur bei 1 500 Eur (iš viso – 10 207,88 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

„Nagrinėjamu atveju aplinkybės apie tai, kad nėra duomenų apie Mažeikių rajono mero 1996-12-19 potvarkio Nr. 587 (toliau – Potvarkis) paskelbimą vietinėje spaudoje galėjo būti žinomos ieškovei bylos nagrinėjimo metu, kadangi bylos nagrinėjimas truko labai ilgą laiko tarpą 2015–2020 metais ir nebuvo kliūčių tokia aplinkybe pasidomėti“, – teigiama 2021 m. birželio 30 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartyje, kuria atmetamas ieškovės UAB „Avitela“ prašymas dėl civilinės bylos proceso atnaujinimo.

Atsakovas – tik gyventojai?

UAB „Avitela“ 2015 m. iškėlus ieškinį „Mažeikių šilumos tinklams“ dėl 1998 m. atsijungimo nuo bendros šildymo sistemos pripažinimo teisėtu, „Mažeikių šilumos tinklai“ teismo posėdžiuose aiškino, kad bendrovė yra netinkamas atsakovas šioje byloje, kad atsakovais turi būti būtent namo butų savininkai, butų savininkai nuo 2020 m. pripažinti byloje atsakovais. „Akivaizdu, kad „Mažeikių šilumos tinklai“ siekia atsikratyti atsakomybės ir siekia perkelti savo atsakomybę gyventojams. Prašome aiškintis susidariusią situaciją dėl „Mažeikių šilumos tinklų“ netinkamų veiksmų teisme, siekiant ir taip nukentėjusiems gyventojams sudaryti dar daugiau problemų, pastoviai pabrėžiant gyventojų pareigą šiame teisme būti atsakovais. Šilumos tinklai visiškai tinkami atsakovai šioje byloje, būtent jų pareiga (ne gyventojų) teisme įrodinėti, kad UAB „Avitela“ niekada nebuvo atsijungusi nuo šildymo sistemos“, – 2020 m. sausio 30 d. skunde Mažeikių rajono savivaldybės merui rašė gyventojai.

Mažeikių rajono savivaldybės merui Vidmantui Macevičiui ši situacija, anot gyventojų, neturėtų būti nauja. „Gerbiamas Mere, Jums puikiai žinoma situacija, nes dar 2003-01-17 R7-153 skundu gyventojai kreipėsi asmeniškai į Jus, prašydami pagalbos. Skunde net 23 butų savininkai (24 savininkas Mažeikių savivaldybės administracija) savo parašais patvirtino, kad niekada jokio sutikimo parduotuvės savininkui nedavė, kad už šildymą moka brangiausiai Mažeikiuose, skunde minima, kad jau ir anksčiau buvo be atsako kreiptasi šiais klausimais. Gyventojai negavo visiškai jokio atsakymo į 2003-01-17 R7-153 skundą Mažeikių merui...>“, – minėtame skunde savo vargus dėstė namo gyventojai.

Gyventojų skundai

Po bylinėjimosi su UAB „Avitela“, gindami savo teises, gyventojai pateikė skundus Mažeikių rajono savivaldybės merui Vidmantui Macevičiui, UAB „Mažeikių šilumos tinklams“, UAB „Elotus“, UAB „Admituras“, reikalaudami grąžinti neteisėtai sumokėtus mokesčius už parduotuvės patalpų šildymą.

Gyventojai, neslepia, kad gauti mero V. Macevičiaus, „Mažeikių šilumos tinklų“ atsakymai juos nuvylė, o UAB „Elotus“, UAB „Admituras“ nepateikė jokių atsakymų. „Gyventojus piktina mero biurokratinis požiūris į viso namo gyventojų skundus, visiškas nereagavimas arba biurokratinis atsirašinėjimas. Meras nei į 2002-01-22 d., nei į 2003-01-17 R7-153 gyventojų raštus nereagavo, gyventojų skundus visiškai ignoravo, jokio atsakymo ir informacijos gyventojams visiškai nepateikė. Atsakydamas į 2021-01-05 d. gyventojų skundą, meras, gyventojų nuomone, vykdo biurokratizmą, vilkinimą ir atsirašinėjimą“, – jau kitame 2021-02-23 skunde piktinasi gyventojai.

„Mažeikių savivaldybės aplaidus požiūris į gyventojų skundus, biurokratizmas, vilkinimas, neveikimas sudarė galimybes Mažeikių savivaldybės administracijos kontroliuojamoms įstaigoms dešimtmečius teikti V. Burbos 2 namo gyventojams neteisėtas, neteisingas sąskaitas už patalpų šildymą, o verslininkui, didžiulio parduotuvės tinklo savininkui, suteikė sąlygas savo parduotuvės patalpas, užimančias visą pirmo namo aukštą apie 300 kv. m, šildyti paprastų žmonių sąskaita. Valdininkai ilgus metus leido verslininkui bujoti iš paprastų žmonių kišenės. Šis savivaldybės administracijos neveikimas, pareigų neatlikimas įtraukė gyventojus į daugiametį (6 metus) varginantį teismų procesą, dėl minėtų priežasčių netgi V. Burbos 2 namo statyba (renovacija) nėra priduota visoms institucijoms, renovacija iki šiol nėra tinkamai užbaigta“, – teigiama minėtame skunde.

Mažeikių rajono savivaldybės mero atsakymas 2021-01-25 Nr. R5-43 apie nieką, akivaizdžiai biurokratinis atsirašinėjimas. Meras visiškai atsiriboja nuo problemos sprendimo. Remiantis jo atsakyme pateikiama informacija, darytina išvada, kad gyventojams siūloma toliau kreiptis į teismus, ginčo komisijas, nes, anot mero, teisme nebuvo nustatyti jokie Savivaldybės ar jos kontroliuojamų institucijų neteisėtų veiksmų, kad teismuose nebuvo nustatinėjama gyventojų mokamo mokesčio už patalpų šildymą teisėtumo“, – tas pačia problemas įvardija gyventojai 2021-02-23 skunde.

Gyventojų siekis

Ar bus padėtas taškas teismų maratone? Ar sulauks Mažeikių rajono savivaldybės ir jos kontroliuojamų įstaigų palaikymo? Klausimai tebekylantys V. Burbos g. 2 namo gyventojams...

„Palaikymo kaip ir nereikia, reikia imtis veiksmų, grąžinti skolas. „Avitela“ kaip nebeturi jokio pagrindo kreiptis į teismus, tai būtų žema ir juokinga. Gyventojų prašymai šiuo metu susiję tik su permokų grąžinimu nuo 1998 m. iki 2012 m., kai šiluma už parduotuvės patalpas buvo išdalijama kitiems butams, „Avitelai“ tą laikotarpį „Šilumos tinklai“ visiškai jokių sąskaitų neteikė – nei už patalpų šildymą, nei už karšto vandens sistemą. Pats „Avitelos“ atstovas (advokatas Žilvinas Brazaitis teismo posėdžio metu pranešė, kad „Avitelai“ buvo teikiamos tik 10 litų sąskaitos už vandens skaitiklio priežiūrą. Dabar gyventojai prašo „Šilumos tinklų“ grąžinti iš jų neteisėtai imtus mokesčius už parduotuvės patalpų šildymą ir karšto vandens sistemos priežiūrą, tačiau jokių veiksmų šiuo klausimu dar nesulaukė“, – į retorinius klausimus atsako V. Burbos g. 2 namo gyventojų atstovas.

                     

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode