Sare roma
Procentai
RETRO

kongoLapkričio 21 d. per Kongo kariuomenės rekrūtų verbavimo operaciją, surengtą sostinės Brazavilio Michel d’Ornano stadione, žuvo 31 ir buvo sužeisti daugiau kaip 145 jaunuoliai, daugelio pastarųjų būklė sunki.

Popiežius Pranciškus jo valstybės sekretoriaus telegramoje kardinolui Bienvenu Manamika Bafouakouahou, Kongo Vyskupų konferencijos pirmininkui, išsakė gilų skausmą dėl tragiško įvykio ir užtikrino savo dvasinį artumą žuvusių šeimoms ir artimiesiems.

Popiežius meldžia Aukščiausiąjį, kad suteiktų žuvusiems amžinąją laimę, paguostų gedinčius ir prašo šalies gyventojus paliudyti ypatingą brolišką ir dvasinį solidarumą su visais liūdinčiais. Melsdamas Visagalio palaimos, Pranciškus dėkoja visiems, kurie suskubo gelbėti tragedijos aukas, pažymima kardinolo P. Parolino telegramoje.

Afrikos misionierių komboniečių internetinis žurnalas Nigrizia informuoja, kad lapkričio 20 naktį prie stadiono susirinko minia jaunuolių, ketinusių dalyvauti Kongo kariuomenės verbavimo renginyje. Vyriausybė paskelbė konkursą ginkluotose pajėgose įdarbinti 1 500 jaunuolių nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Įdarbinimo kariuomenėje galimybė suviliojo tūkstančius chroniško darbo trūkumo slegiamų jaunuolių.

Konkurso išvakarėse jaunuoliai susirinko prie stadiono tikėdamiesi būti pirmais iš ryto užpildyti įstojimo į armiją anketą. Tam tikru momentu minia mėgino įsiveržti į stadioną ir sukėlė spūstį, kurioje daug jaunuolių buvo sutrypti. Tragedijos aplinkybės tiriamos, vyriausybė atšaukė verbavimo akciją.

SAK / Vatican News nuotr. „Popiežius ir Kongo vyskupai 2023 m. lapkričio 11 d. audiencijoje“.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode