„Jeigu nebūsite atviri su savo vaikams, nesitikėkite atvirumo ir iš jų“

Alytaus apskrities vaiko teisių gynėjai susitiko su Alytaus poliklinikos administracija aptarti aktualaus klausimo – kai paauglys atsisako teikti informaciją apie savo sveikatos būklę tėvams.

LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme numatyta, jog šešiolikos sulaukęs pacientas gali atsisakyti atskleisti informaciją apie jo sveikatos būklę tretiesiems asmenims. Paradoksalu, tačiau net tėvai gali tapti trečiaisiais asmenimis. Įstatyme teigiama, kad šešiolikmečiams sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jų sutikimu, išskyrus atvejus, kai reikalinga būtinoji medicinos pagalba, o paauglys negali išreikšti savo pageidavimų pats.

„Sukakus šešiolikai metų paauglys jau turi teisę neatskleisti informacijos apie savo sveikatą net tėvams. Mes – suaugusieji, turime gerbti jo pasirinkimą, tačiau būtinai privalome įvertinti ar jo sprendimas neprieštarauja jo paties gerovei“, –susitikime kalbėjo Žaneta Abromaitienė, Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) vedėja.

Alytaus poliklinikos administracijos darbuotojų teigimu, atvejai, kai vaikai atsisako apie savo sveikatos būklę informuoti tėvus – reti. „Į nepilnamečio nuomonę, kaip į lemiantį veiksnį, atsižvelgiama pagal jo amžių ir brandumą. Kalbant apie šešiolikos metų sulaukusį pacientą, būtina suvokti, kad amžius tėra vienas iš kriterijų, leidžiančių įvertinti jo kompetenciją atsisakyti teikti informaciją“, kalbėjo Marius Jasaitis, Alytaus poliklinikos direktorius.

Pasak medikų, paauglių nenoras atskleisti savo sveikatos būklę tėvams labai priklauso nuo to, dėl ko jie kreipiamasi į gydytoją. Situacijų būna labai subtilių, o vaikai neretai bijo būti nesuprasti, gal net pasmerkti savo tėvų. Atvirumas ir pasitikėjimas šeimoje yra daug lemiantys faktoriai. Tam, kad vaikai nebijotų papasakoti tėvams, kas juos slegia, kokie rūpesčiai ar sveikatos problemos užklupo, reikalingas abipusis pasitikėjimas, kuris ugdomas jau nuo vaiko atsiradimo šeimoje akimirkos. Nėra stebuklingos lazdelės, kuria pamojus užsimezga artimas tėvų ryšys su vaikais. Tai nuolatinės pastangos, dėmesys, rūpestis ir meilė.

„Vaikas turi žinoti, kad jis svarbus, kad savo problemas gali spręsti kartu su tėvais. Jeigu nebūsite atviri savo vaikams, nesitikėkite atvirumo ir iš jų“, teigė Ž. Abromaitienė.

Vija Kudzienė,

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

Tarnybos archyvo nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode